Arxiu del Blog

Mancances i deficiències al plec de condicions del servei de neteja i escombraries.

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de la Llagosta ha presentat al·legacions al plec de claúsules del servei de neteja viària i de recollida i transport de residus. Avui hem enviat una nota de premsa als mitjans de comunicació que volem compartir amb vosaltres:

“El grup municipal socialista (GMS) de la Llagosta presentem al·legacions al plec de condicions per a l’adjudicació del servei de recollida de residus i de neteja viària. llegir més

Moción en defensa del transporte público y en contra de la subida de tarifas.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA A PETICIÓ DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, EN DEFENSA DEL TRANSPOR PÚBLIC DE LA LLAGOSTA I DEL NOSTRE PAÍS

llegir més