Category Archives: Mocions

Contra la violència masclista, FETS, no paraules només!

25nfoto

La violència envers les dones en totes les seves expressions (verbal, física, jurídica, psicològica, econòmica, social…) és una de les violacions de drets humans més persistents del món, fruit de l’estructura patriarcal que es perpetua amb una insistència ferotge. La violència envers les dones impedeix el progrés de la societat en general i de les dones en particular, que no poden desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. Les polítiques d’igualtat d’oportunitats i amb perspectiva de gènere, d’educació, de salut, d’acompanyament a la inserció laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i imprescindibles per a una convivència justa i per a alliberar les dones del cicle de violència i de la posició de ciutadanes de segona a què l’androcentrisme les aboca.

Read the rest of this entry

Algo no cuadra

El agua en 2014 subirá un 8,68%. En 2013 subió “sólo” casi el 3%. Por si fuera poco, anuncian “la intención de los responsables municipales de repartir una subida alrededor del 26% en tres ejercicios”. En total, el agua será un 30% más cara. Y aún así no les cuadran los números. En 2013 el déficit del servicio de aguas superó los 70.000€ que pagaremos entre todos vía impuestos.

Han subido el IBI un 10%, la guardería un 30%, han multiplicado las multas, muchos impuestos locales han subido por encima de IPC. Sin embargo, insisten en que no hay dinero y las calles están cada vez más sucias, apenas se poda, desaparecen bancos y papeleras, la fiesta mayor se reduce al mínimo, hay menos becas, asfaltan dos calles en tres años y recortan las subvenciones a entidades.

Los impuestos se multiplican, pero el gasto se reduce. Bueno, no todo. Han dedicado más de 60.000€ para la gerencia de la empresa municipal y otros 40.000€ para un asesor jurídico.

Los vecinos pagan más pero los servicios que reciben van a menos. Algo no cuadra en La Llagosta y el problema no es sólo la crisis.

——————————–

Los servicios se recortan. Los impuestos se multiplican.Image

PRIMER PLENO DEL AÑO

Dos mociones de un amplio calado social han marcado el primer pleno de 2014. Una de ellas contra la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La otra, presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de La Llagosta, para sancionar a las entidades financieras propietarias de viviendas desocupadas.

Desde el PSC dimos apoyo a ambas. Respecto a la contrarreforma del aborto, nuestra postura es clara: las mujeres y las parejas deben decidir con absoluta libertad en un proyecto vital tan trascendente como es la maternidad. ller más

Moció contra l’atur juvenil

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA A PROPOSTA DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES DE CATALUNYA SOBRE

LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA

Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica llegir més

Mociones al Pleno

Este mes, además de llevar al Pleno del Ayuntamiento 2 mociones por la defensa de los derechos de los llagostenses, contra los recortes en la Teleasistencia para personas dependientes y contra la tarifa de tasas judiciales que encarece estrepitosamente el acceso a la justicia.

Presentamos una moción para que Antonio Garcia Robledo sea reconocido “HIJO PREDILECTO DE LA LLAGOSTA”  y dar el nombre (…+)

En defensa de l’Educació Pública i els Plans d’Ocupació (mocions)

Els Socialistes de La Llagosta defensant l’educació pública i de qualitat presentarem dues mocions al pròxim Ple de la Llagosta per posar fre a les retallades que tant el PP des del Govern d’Espanya com CIU des de la Generalitat de Catalunya estan duent a terme en aquesta matèria posant en perill un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar que ens garanteix la igualtat d’oportunitats a l’hora d’encaminar el futur sobretot dels més joves.
També presentarem una moció en defensa dels Plans d’Ocupació davant de la retallada dels Pressupostos Generals de l’Estat  en matèria de polítiques d’ocupació .Una eina que permetria lluitar contra la alta taxa d’atur, que està patint La Llagosta, en aquests temps de crisi.

 Moció en contra del Pagament proposat per CIU de Matrícula als estudiants de formació professional.

Moció contra les retallades en educació aprovades pel Govern de l’Estat. 

Moció a favor de les polítiques d’ocupació 

Mancances i deficiències al plec de condicions del servei de neteja i escombraries.

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de la Llagosta ha presentat al·legacions al plec de claúsules del servei de neteja viària i de recollida i transport de residus. Avui hem enviat una nota de premsa als mitjans de comunicació que volem compartir amb vosaltres:

“El grup municipal socialista (GMS) de la Llagosta presentem al·legacions al plec de condicions per a l’adjudicació del servei de recollida de residus i de neteja viària. llegir més

Moción en contra de la Reforma Laboral

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, CONTRA LA REFORMA LABORAL.

Els i les socialistes de La Llagosta, davant la Reforma del mercat de treball acordada pel Consell de Ministres del passat divendres, manifestem que:

El Govern del PP només ofereix l’acomiadament com a eina per combatre l’atur. Amb més de cinc milions d’aturats, és evident que el problema d’Espanya no són les dificultats a l’hora d’acomiadar treballadors, sinó la generació d’ocupació. En aquest sentit, la reforma laboral no només no millorarà les condicions de qui no té feina, sinó que, a més, precaritzarà les condicions de qui sí en té.

llegir més

Moción en defensa del transporte público y en contra de la subida de tarifas.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA A PETICIÓ DE LES JOVENTUTS SOCIALISTES DE LA LLAGOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA, EN DEFENSA DEL TRANSPOR PÚBLIC DE LA LLAGOSTA I DEL NOSTRE PAÍS

llegir més

LA LLAGOSTA 2012: IMPOSTOS ESCURABUTXAQUES, INJUSTOS I ABUSIUS.

El grup municipal socialista de la Llagosta hem presentat al·legacions als impostos, les taxes i el preus públics per al 2012, davant d’una  proposta d’ordenances fiscals inicialment aprovada per l’equip de govern tripartit municipal (ICV, CiU, CpLL) amb la complicitat del PP que carrega  un important afany de recaptació amb els que menys tenen i que està exempta de cap sensibilitat davant la greu situació econòmica que pateixen les famílies, els comerços i les empreses. llegir més