Mancances i deficiències al plec de condicions del servei de neteja i escombraries.

El Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de la Llagosta ha presentat al·legacions al plec de claúsules del servei de neteja viària i de recollida i transport de residus. Avui hem enviat una nota de premsa als mitjans de comunicació que volem compartir amb vosaltres:

“El grup municipal socialista (GMS) de la Llagosta presentem al·legacions al plec de condicions per a l’adjudicació del servei de recollida de residus i de neteja viària.

Amb data 23 de febrer de 2012, el ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el plec de condicions per la gestió del servei de neteja viària i de recollida i transport de residus. A la mateixa sessió, malgrat el curt període de temps que vam tenir, el GMS per revisar l’expedient vam detectar alguns aspectes que enteníem incorrectes.

Al llarg del procés d’exposició pública, i a partir de l’anàlisi acurat de la documentació hem detectat tot un seguit de qüestions que entenem errònies, incorrectes i, fins i tot, possiblement irregulars. Van des de l’aplicació de lleis que creiem no són vigents a mancances en el model del servei. Tanmateix hem detectat en alguns apartats que els càlculs econòmics efectuats semblen contradictoris amb les condicions tècniques dels serveis.

Així, les principals deficiències detectades són:

  • Una possible irregularitat al fer referència a lleis com ara la 30/2007 de contractes del sector públic que entenem que hores d’ara està derogada.
  • Càlculs d’amortitzacions de materials contradictoris i incongruents entre l’estudi econòmic i l’estudi tècnic. La diferència és de més de 6.000 €.
  • Serveis incorporats al plec, que després no es doten econòmicament. com la recollida de voluminosos, on s’estableix que s’han de prestar diàriament i amb un temps màxim de recollida de 24 hores, però que només es pressuposten per sis dies a la setmana.
  • Deficiències en la qualitat del servei i diferències entre zones del municipi. Molts carrers de la població han quedat exclosos de la zona d’escombrada mecànica diària. Volem fer menció expressa per exemple a les zones adjacents als col·legis com són els carrers de Sant Pau, Santa Rosalia, Escoles, Florida i Constitució que són itineraris utilitzats diverses vegades al dia pels veïns i veïnes d’aquestes zones cap al CEIP Sagrada Família, escola bressol Niu Blau i CEIP Les Planes.

En aquest sentit també cal dir que s’han ‘oblidat’ de que la plaça Concòrdia està en un procés de rehabilitació que permetrà properament l’entrada de vehicles, però no ha estat incorporat al servei d’ “Escombrat diari de carrers amb refoç d’escombrada mecànica”, com a la plaça Pedro IV, Antoni Baqué, Sardana, Andalusia etc..

  • Un model de licitació que limita la competència i la transparència i que per tant pot perjudicar els interessos econòmics de la població de la Llagosta. El model escollit de licitació no incorpora la possibilitat que els licitadors puguin optar independentment a qualsevol dels dos serveis que s’estableixen en el plec. Adjudicar aquests serveis per separat a diferents licitadors si la puntuació corresponent així ho reflectís afavoriria la presentació d’ofertes per part de més licitadors, així com més competitivitat i transparència, amb una probable millor oferta econòmica, mantenint la qualitat del servei que s’ha de prestar.

Estem parlant del contracte més important que adjudicarà l’Ajuntament de la Llagosta en els propers anys. El volum total supera els 8 milions d’euros.

Des del PSC entenem que aquest plec presenta importants mancances que en cas de no ser corregides provocaran deficiències en la qualitat del servei, una diferenciació entre zones amb servei de primera i de segona, i perjudicis econòmics que acabarem pagant tots els veïns i veïnes de la Llagosta.

La Llagosta 23 de març 2012,”

Posted on Març 26, 2012, in Mocions, Noticies, Publicacions and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

<span>%d</span> bloggers like this: